Flensmonteur Vaktechniek

De cursisten worden getraind in de vaktechnische vaardigheden van het werken aan flensverbindingen. Door middel van geavanceerd diametraal sluiten leren zij een juiste en gelijkmatig verdeelde druk op de pakking te realiseren om zo “bron” lekkage, te veel diffuus lekverlies en overige schades aan installaties, personen en milieu te voorkomen. Door het opstellen van een flenslabel / protocol worden onder andere afwijkingen ten aanzien van de ideale positie gemeten en geregistreerd.
Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die flensverbindingen (de)monteren. Optioneel is om deze 2 daagse opleiding te combineren met het examen WFPr.

InschrijvenInformatie

Flensmonteur Vaktechniek

Duur

 2 dagen inclusief examen

}

Lestijden

08:30 to 17:00 uur

Prijs

€ 865,= per persoon excl. BTW, inclusief catering, boek, examen en diploma

Locatie

Flangeconnect, Paganelstraat 2, 7821 AA, Emmen
andere locaties of incompany is mogelijk, prijs op aanvraag

Groepsgrootte

minimaal 6 maximaal 8 cursisten

Diploma

5 jaar geldig, online diplomaregister op flexamination.nl
N

Toelating

18 jaar, VCA certificaat, WFPr certificaat (SOG), eigen PBM
r

Opmerking

Flensmonteur vaktechniek voldoet aan de norm
NEN-EN-1591-4
Z

Doel

De cursist leert flensverbindingen op een veilige en vaktechnisch verantwoorde wijze monteren zodat een juiste en gelijkmatig verdeelde druk op de pakking ontstaat. Kunnen werken met flenslabel- en protocol.
j

Theorie

 • flenzen, pakkingen, appendages
 • gereedschappen, momentsleutel
 • relaxatie en kruip
 • wrijving
 • bevestigingsmaterialen
 • pakking: van aanhaalmoment naar pakkingdruk
 • (geavanceerd) diametraal sluiten
 • pakkingen lezen
 • flenslabel
 • flensprotocol
 • flangemanagement

Praktijk

 • diametraal sluiten
 • geavanceerd diametraal sluiten
 • positionele afwijkingen en positioneren van flenzen
 • meten van boutspanning en maken van grafiek
 • werken met momentsleutel (aanhalen en inmeten)
 • pakking (de)monteren
 • pakking beoordelen
 • registratie flenslabel/protocol

Module kunstof flensverbindingen

De module kunststof flensverbindingen behandelt in theorie en praktijk het (de)monteren van een flensverbindingen in een kunststof leidingsysteem. De veel kleinere aanhaalmomenten welke bij kunststof flenzen van toepassing zijn vragen om meer achtergrondkennis over het kwalitatief goed sluiten van een flensverbinding en een andere aanpak in de praktijk. Deze module wordt geïntegreerd in de opleiding Flensmonteur Vaktechniek (alleen voor groepen).

FM VT Cursusdata 2024

 • 8+9 juli
 • 13+14 november