VCA gecertificeerde bedrijven moeten voldoen aan de vraag 3.4 uit de VCA norm. Deze vraag luidt: “Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde, gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?”

Indien het gecertificeerde bedrijf werkzaamheden verricht in de petrochemie, moet voor invulling van deze vraag voldaan worden aan de opleidingseisen welke gesteld zijn in de “SSVV Opleidingen Gids” SOG, voorheen de GORW (Gids Opleidingen Risicovol Werk) genoemd.

Flangeconnect biedt de volgende SOG opleidingen aan:
Werken aan flensverbindingen volgens protocol (voorheen:”Werken aan lage druk flenzen”)
Werken aan twin ferrule fittingen (instrumentatie fittingen)

Flangeconnect wil duidelijk stellen dat de SOG cursussen “Werken aan flensverbindingen” primair gericht zijn op veiligheid, dit in tegenstelling tot haar eigen flensmonteur opleidingen welke vaktechnisch van aard zijn.

De cursus “Werken aan twin ferrule fittingen” is de enige instrumentatie fitter cursus in Nederland die aandacht besteed aan producten van diverse leveranciers!