Flangemanagement

Flangemanagement

Flensmanagement is een beheerssysteem om de kwaliteit aan leidingsystemen te waarborgen. Met flensmanagement kunnen flensverbindingen gecontroleerd worden op kwaliteit en duurzaamheid, zelfs wanneer ze in bedrijf zijn!

Tijdens de werkzaamheden wordt toezicht gehouden en worden inspecties uitgevoerd. De installaties die in bedrijf zijn dienen periodiek te worden geïnspecteerd. Het toepassen van Flensmanagement verhoogd de duurzaamheid van de installatie en beperkt de kosten.

Alles wat met de flensverbindingen te maken heeft, wordt opgeslagen in een computerprogramma dat informatie bevat om de werkinstructies voor flensverbindingen voortdurend te verbeteren.

Kwaliteitsborging

Met Flensmanagement brengen we de kwaliteit van flensverbindingen op het niveau van de lasverbindingen. De werkzaamheden aan flensverbindingen worden uitgevoerd volgens AMK, AMB en AK. Hierop wordt toezicht gehouden op naleving. Inspectie beoordeelt de geleverde kwaliteit.
AMK – Afdichtingen Methode Kwalificatie (Beproeven flensverbindingen)

AMB – Afdichtingen Methode Beschrijving (Beschrijven van instructies)

AK – Afdichtingen Kwalificatie (Kwalificeren van mensen en installaties)

Bij de lasverbindingen kennen we de methodes LMK, LMB en LK.

Toezicht

Toezichthouders houden toezicht of de flensverbindingen vakkundig en veilig conform de eisen en instructies worden ‘geopend en gesloten’ en geven feedback aan engineering en inspectie. Hiervoor worden de flenslabel, pakking en het flensprotocol gebruikt.

Inspectie

De inspecteurs hebben veel kennis van openen en sluiten van flensverbindingen. Zij lezen de pakkingen, flenslabels en flensprotocollen en beoordelen of de flensverbindingen juist zijn gesloten. Inspecteurs bepalen of er NDO’s (Niet Destructieve Onderzoeken) moeten worden uitgevoerd of dat de installatie ‘in bedrijf’ kan worden gesteld.

Apparatuur

De resultaten uit het programma van Flensmanagement wordt verkregen door het toepassen van bestaande en nieuwe ontwikkelde apparatuur.

Deze zijn nodig voor het opstellen van de AMK, AMB en AK. Het programma wordt gebruikt om de overeengekomen leveringskwaliteit te controleren en om de installatie regelmatig te controleren op haar kwaliteit tijdens het in bedrijf zijn.

Vormingsmeter

Met de Vormingsmeter meten we de pakkingsdruk tussen de flenzen. We zien de gedragingen van de bouten, flenzen en pakking, bovendien kunnen we de relaxaties controleren.

Op basis van deze metingen schrijven we instructies hoe flensverbindingen moeten worden gesloten. Deze instructies worden gebruikt om de kwaliteit van flensverbindingen te bepalen, zelfs wanneer ze ‘in bedrijf’ zijn!

We kunnen het volgende meten en weten:

  • flensvervorming en relaxaties.
  • vloeien/kruipen van de pakking.
  • compressiviteitvermogen.
  • diffuuslekvermogen.
  • het effect op de boutspanning.

Boutspanningsmeter

Tijdens de beproevingen gebruiken we een hoogwaardige ultrasone boutspanningsmeter om beschrijvingen (de instructies) te toetsen of te ontwerpen. U kunt de boutspanningsmeter bij ons bestellen. Wij geven u graag instructies en begeleiding om de boutspanningsmeter optimaal te toe te passen.

Lektestmeter

Met de lektest meter wordt de emissie gemeten, oftewel de kwantiteit gemeten en mede daardoor wordt de kwaliteit van de flensverbinding bepaald.